این دوره (کد پنجم) از کلوپ مالی اکادمی عبدالهی در دو پلتفرم اجرا می شود:

-پلتفرم اول وب سایت اکادمی بخش کلاب مالی می باشد.

-پلتفرم دوم گروه تلگرامی با حضور صادق عبدالهی خواهد بود.

خدمات کلوپ به شرح زیر می باشد:

برای ثبت نام فرم زیر را پر کرده و روی کلمه پرداخت کلیک کنید